MALING

ÅDRING

LASERING

MARMORERING

SVAMPING

SJABLONGMALING

GULVLEGGING

DEKORMALING

TAPETSERING


Når det gjelder
maling,
tapetsering og
gulvlegging, la
Mesterverk
fagmannen
gjøre jobben.
  

Det er din beste
forsikring mot
verdireduksjon og
dyre reparasjoner.
Arbeid i våtrom
krever ekstra
aktsomhet.
Forsikrings-
selskapenes
regler tilsier at
utført arbeid skal
være fagmessig
gjort. Feil
utførelse og slurv
kan føre til at du
må betale for
skadene ved
eventuelle vann-
lekkasjer selv.

Mesterverkkjeden
er landsdekkende,
og er den eneste
kjeden bestående
av proffe maler- og
byggtapetser-
mestre i landet.

  
  LUNTEVIKVEIEN 44 - POSTBOKS 52 - 4791 LILLESAND
  TLF. 37 27 01 23 - TLF. 928 23 212 - FAX. 37 27 23 43